Pracownia Ceramiczna TUTUBI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Pracownia Ceramiczna TUTUBI, zwany dalej Serwisem, działający pod adresem www.pracownia-ceramiczna.pl jest własnością firmy TUTUBI, zarejestrowanej pod numerem NIP: 6112228438, REGON: 369455654, z którą Klienci mogą się kontaktować pod adresem email: biuro@pracownia-ceramiczna.pl

II. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Klienci mają możliwość korzystania z Serwisu anonimowo, jak i dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w serwisie.
 2. W celu dokonania rejestracji konta w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Serwisem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Serwis, na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Wszystkie produkty dostępne w Serwisie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto. Na każdy sprzedany produkt wystawiany paragon lub rachunek. Rachunek może być dostarczony drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że rachunek powinien być dostarczony w formie tradycyjnej.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Serwisie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
  • Przy odbiorze - zapłata gotówką. W wybranych przypadkach Serwis zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Serwisu, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

IV. WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARU

 1. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich) lub odbierany osobiście przez Klienta. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Dostawa w Serwisie.
 2. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Serwisem dotycząca zakupu danego produktu w Serwisie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Serwisie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.
 3. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Serwisu, Serwis może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 4. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania i spakowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
 5. W przypadku odbioru osobistego, Serwis informuje drogą telefoniczną lub elektroniczną o możliwości odbioru zamówionego produktu. Zamówienie należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości jego odbioru. Zamówienie, które nie zostanie odebrane w wyznaczonym terminie zostanie anulowane.

V. REKLAMACJE

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient ma prawo odesłać do Serwisu reklamowany towar po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Serwisu, wraz z opisem niezgodności.
 2. Serwis ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Serwis.
 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

VI. ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
 2. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Serwisu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Podane przez Klientów dane osobowe Serwis zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.
 3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego.