Pracownia Ceramiczna TUTUBI

Zasady postępowania przy odbiorze paczki

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli paczka nosi znamiona uszkodzenia (wgniecenia, dziury, etc.) zalecamy odmówienie odbioru - prosimy też o natychmiastowy kontakt. Jeżeli paczka nie jest uszkodzona, otwórz paczkę w obecności kuriera - w przypadku uszkodzenia któregokolwiek z produktów, sporządzany jest protokół, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji. Jeżeli produkt uległ uszkodzeniu, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:
  • Spisz protokół uszkodzenia (dotyczy przesyłek ubezpieczonych). Należy wypełnić wszystkie pola w protokole szkody oraz zachować kopię protokołu dla siebie. Ważne, aby opisać stan faktyczny przesyłki, nie pisać słów dyktowanych przez kuriera.
  • Wykonaj zdjęcia uszkodzonych produktów i prześlij na nasz adres e-mail, opisując zaistniałą sytuację. Napisz jaką formę rekompensaty oczekujesz, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
W ciągu 14 dni od otrzymania informacji o reklamacji, poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: przesłanie innego produktu lub zwrot pieniędzy. W razie wątpliwości, prosimy o szybki kontakt. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionych produktów, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania oraz nie może dotrzeć do nas uszkodzony. W przypadku niespełnienia powyższych warunków, zwrot nie zostanie uznany.